Kurullar

  DÜZENLEME KURULU

  Koruyucu Hekimlik ve Fonksiyonel Tıp Derneği Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
  Fonksiyonel Tıp Platformu ve Fonksiyonel Tıp Kongre Başkanı
  Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
  Kongre Bilim Kurulu
  Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
  Uzm. Dr. Şeref Vardı
  Uzm. Dr. Pınar Balcı
  Uzm. Dr. Cemal İncedere
  Uzm. Dr. Burcu Akdağ Özkök
  III. Fonksiyonel Tıp Kongresi Sekretaryası
  Uzm. Dr. Pınar Balcı